Personal
Vi har för närvarande 32 personer i vår anställning. Maskinister, tekniker, chaufförer och administrativ personal.

Kvalitet och miljö
Våra uppdrag skall kännetecknas av nöjda kunder och medarbetare. Det innebär att de tjänster vi tillhandahåller ska motsvara kunders, markägare, myndigheter och våra egna krav och förväntningar. Vi arbetar efter en entreprenörs gyllene regel; ”Utför arbetet som du själv skulle vilja ha det gjort”. 

Hermansson Gräv AB arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan, med fokus på utsläpp av CO2 från fordon samt förbrukning av drivmedel. Vår miljö skall förbättras genom vårt val av miljövänligare arbetsfordon, drivmedel och rationaliseringar i möjligaste mån av resor samt hitta boenden så nära arbetsplatsen som möjligt. 

  • Säkerhet
  • EBR. Alla maskinister har s k EBR-bevis
  • ESA 14. Samtliga medarbetare har genomgått ESA 14.
  • BB3. ”Elkillarna” har gått tvådagarskurs för BB3 Behörighet.
  • Säkra lyft och mobil arbetsplattform. Samtliga kranförare har genomgått kurs i säkra lyft och alla som arbetar från mobil arbetsplattform har relevant utbildning.
  • ADR. Vi har även genomgått kursen för ADR-bevis (farligt gods).
  • Arbete på Väg.
  • Utmärkningsansvarig
  • För att ytterligare höja säkerheten arbetar vi med rutiner, personligt skydd, avvikelsehantering etc.

Historik
Företaget startades 1965 av bröderna Börje och Bengt Hermansson, som då körde skogsmaskiner om vintern och grävmaskiner på sommarhalvåret. I början av 70-talet anställdes en person och man skaffade fler maskiner. Under hela –70, -80 och 90-talen jobbade företaget uteslutande med elkraftbolag och dåvarande Televerket som kunder. 1989 ombildades företaget till aktiebolag och drevs mellan 1994 till 2016 av Börje Hermansson tillsammans med sonen Per.
Per Hermansson tog över driften i april 2016 och äger sedan dess bolaget i sin helhet.