Linjebyggnad
Vi har idag 7 maskiner som är anpassade för linjebyggnation. Samtliga maskiner är utrustade med Palfinger-kran. Vår största maskin, John Deere-Skotaren, har en manshöjd på 41m.

Kabelschakt/markarbeten
Våra 9 schaktmaskiner är mestadels anlitade för el-kabelschakt/plöjning. Men under de senaste åren har även fiberkanalisation enligt Robust fiber varit vanligt förekommande.

Transport
Våra transportfordon är alltid i rullning. Vi transporterar främst våra egna maskiner men kan även anlitas för externa uppdrag när det gäller gods och maskintransporter.

Service/telecom
Våra servicemaskiner går på heltid åt serviceaktörer i el-branchen.