Säkerhet

Alla maskinister har s k EBR-bevis, ett elbehörighetsbevis för att få jobba med starkström

(genom Maskinentreprenörerna, där vi är medlemmar.)

Samtliga medarbetare har genomgått ESA 14.

"Elkillarna" har gått tvådagarskurs för BB3 Behörighet.

 

Alla kranförare har genomgått kurs i säkra lyft och alla som arbetar från mobil arbetsplattform har utbildning för det.


Vi har även genomgått kursen för ADR-bevis (farligt gods) och Arbete på Väg, Utmärknings Ansvarig kurs ,mm

 

För att ytterligare höja säkerheten arbetar vi med rutiner, personligt skydd, avvikelsehantering etc.

 

 

Kvalite och miljö

Våra uppdrag skall kännetecknas av nöjda kunder och medarbetare. Det innebär att de tjänster vi tillhandahåller ska motsvara våra kunders, markägare, myndigheter och våra egna krav och förväntningar. Vi arbetar efter en entreprenörs gyllene regel; "Utför arbetet som du själv skulle vilja ha det gjort". 

 

Hermansson Gräv AB arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan, med fokus på utsläpp av CO2 från fordon samt förbrukning av drivmedel. Vår miljö skall förbättras genom vårt val av miljövänligare arbetsfordon, drivmedel och rationaliseringar i möjligaste mån av resor samt hitta boenden så nära arbetsplatsen som möjligt.